Tyytyväisyyskyselyn tuloksia

Aina kevään päätteeksi teemme tyytyväisyyskyselyn oppilaille ja vanhemmille. Keväällä 2016 saimme kyselyyn 47 vastausta.

Palautteiden avulla kehitämme toimintaamme entistäkin paremmaksi. Kiitos kaikille vastanneille!

Tyytyväisyyskyselyn tuloksia:

100 % vanhemmista suosittelee kouluamme mielellään ystävälle tai tuttavalle!
(arvosana 8-10, asteikolla 1-10).

 • 92 % vastaajista piti opetuspisteen sijaintia hyvänä / erinomaisena
 • 100 % piti opetustilaa hyvänä / erinomaisena
 • 94 % mielestä opetus vastasi odotuksia hyvin / erinomaisesti
 • 79 % mielestä hinta vastasi opetuksen tasoa hyvin / erinomaisesti
 • 98 % piti opettajan ammattitaitoa erinomaisena / hyvänä
 • 92 % piti vuorovaikutusta opettajan kanssa erinomaisena / hyvänä
 • 98 % mielestä koulumme tiedotus ja asiakaspalvelu toimii erinomaisesti / hyvin

Vanhemmat mielestä musiikkiharrastuksessa tärkeimpinä asioina olivat
(valita sai max kolme useista eri vaihtoehdoista):

 • lapselle mieleinen harrastaminen (66 %)
 • musiikillisten taitojen kehittyminen yleisesti (57 %)
 • iloinen ja hyvä meininki (40 %)
 • musiikin maailmaan tutustuminen (34 %)