1. Tunneille pääsevät kaikki oppilaat ilman pääsykokeita tai ikärajoitteita. Ennakkotaitoja ei edellytetä.
 2. Oppilaan ilmoittautuminen ja oppilaspaikan peruminen tehdään aina kirjallisesti.
 3. Ilmoittautuminen on sitova ja koskee koko lukuvuotta kerrallaan (syys ja kevät).
 4. Ilmoittautuminen on voimassa toistaiseksi, joten oppilaspaikka siirtyy automaattisesti myös seuraavalle lukuvuodelle. Paikan voi perua peruutusehtojen mukaisesti neljä viikkoa ennen jokaisen lukukauden alkamista.
 5. Uusia oppilaita otetaan myös kesken lukuvuoden, jos opetusillassa on tilaa. Kauden hinta määräytyy jäljellä olevien opetuskertojen mukaan.
 6. Mahdollinen oppilaspaikan peruutus on tehtävä kirjallisesti (Huom. suullinen ilmoitus ei riitä) viimeistään neljä viikkoa ennen lukukauden alkua (asiakaspalvelu@musiikkikouludemo.fi). Mikäli opetuspaikka perutaan alle neljä viikkoa ennen lukukauden alkua, peritään lukukausimaksusta puolet.
 7. Jos opetuspaikka perutaan lukukauden jo alettua tai kesken lukukauden, lukukausimaksu peritään kokonaan. Käymättä jääneitä oppitunteja ei korvata. Sairas- ym. erikoistapauksissa peruutuksesta ja korvauksesta neuvotellaan aina erikseen.
 8. Oppilas sitoutuu maksamaan voimassa olevan hinnaston mukaiset lukukausimaksut.
 9. Ennen kauden alkua maksetaan 50 / 100 euron ennakkomaksu oppitunnista riippuen. Loppumaksu lukukaudesta lähetetään postitse kauden alettua.
 10. Syyslukukauden kesto on 15 opetuskertaa, joista yksi oppitunti on esiintyminen. Yksityisoppilailla yksi kauden oppitunneista on pienryhmätunti. Opetus alkaa viikolla 35 (mikäli toisin ei ole mainittu).
 11. Kevätlukukauden kesto on 17 opetuskertaa, joista yksi oppitunti on esiintyminen. Yksityisoppilailla yksi kauden oppitunneista on pienryhmä. Opetus alkaa viikolla 2 (mikäli toisin ei ole mainittu).
 12. Oppitunnit pidetään pääsääntöisesti sovittuun aikaan säännöllisen viikoittaisen lukujärjestyksen mukaisesti.
 13. Oppilaan omia poissaoloja (matkan tms. takia) ei korvata eikä hyvitetä lukukausimaksuista. Poissaoloista ilmoitetaan aina omalle opettajalle sähköpostitse. Oman opettajan sairastuessa pyrimme järjestämään tunnille sijaisen.
 14. Opetuskerrat, jotka joudutaan perumaan opettajan äkillisen poissaolon (sairauden tms.) takia, korvataan ilmoitettuna aikana ennen lukukauden päättymistä. Korvaava tunti voidaan tarvittaessa pitää myös toisessa opetuspisteessä ja/tai normaalista poikkeavaan aikaan.
 15. Demo-konsertti on yksi kauden opetuskerroista. Aktiivinen osallistuminen musiikkikoulun konsertteihin ja muihin tapahtumiin on suositeltavaa mutta vapaaehtoista. Toivomme että oppilas ilmoittaa opettajalle jos on poissa konsertista. Konsertista poissaoloa ei korvata.
 16. Musiikkikouluun ilmoittautumisella myönnetään lupa musiikkikoulua koskevan kuva- ja äänimateriaalien julkaisemiseen. Mahdollisesta luvan epäämisestä on ilmoitettava erikseen kirjallisesti.
 17. Harjoittelua varten jokainen oppilas tarvitsee oman instrumentin. Oma opettaja osaa neuvoa instrumenttien hankintaan liittyvissä kysymyksissä. Koululla on käytössä rajoitettu määrä vuokrasoittimia, näitä voi tiedustella koulun toimistosta.
 18. Koulun tiedotus tapahtuu pääosin sähköpostitse, esim. infokirjeet ja tiedotteet. Oppituntien äkilliset perumiset esim. opettajan sairastuessa ilmoitetaan tekstiviestitse. Huolehdittehan että koululla on ajantasaiset yhteystiedot yhteydenpitoa varten.