Voiko musiikinopetus olla sekä tavoitteellista ja laadukasta että rentoa ja mukavaa?

Halusin tässä ensimmäisessä kirjoituksessani avata hieman sitä, millaista musiikin harrastaminen Demossa on ja miten me pyrimme madaltamaan musiikkiharrastuksen aloittamiskynnystä. Monet ajattelevat, että musiikkia voi harrastaa vain jos on musikaalisesti lahjakas tai jos tavoitteena on muusikon ura. Me haluamme korostaa sitä, että harrastuksen voi aloittaa kuka tahansa. Sen lisäksi, että tunneilla oppii soittamaan ja laulamaan, saa harrastuksesta paljon muutakin. Musiikkiharrastus tuo tasapainoa koululle ja työlle, antaa antaa mahdollisuuden ilmaista itseään ja tutustua samanhenkisiin ihmisiin.

Monien aikuisten mielikuva musiikin harrastamisesta perustuu kokemuksiin koulun musiikintunneista tai opiskelusta musiikkiopistossa; 70-, 80- tai vielä 90-luvullakaan ei ollut paljon erilaisia vaihtoehtoja harrastaa musiikkia. Musiikin harrastamisesta on siten vielä nykypäivänäkin melko kurinalainen mielikuva ja monet ajattelevat, että pääsy- ja tasokokeet ovat aina osa harrastusta. Onneksi nyt 2000-luvulla alkaa musiikinopetuskentässä olla enemmän toimijoita ja monenlaisia, rennompiakin vaihtoehtoja löytyy sekä lapsille että aikuisille. Jokaisen tavoitteena ei tarvitse olla ammattimuusikon ura, vaan harrastaminen ja itsensä kehittäminen ovat yhtä arvokkaita tavoitteita.

TAITEEN PERUSOPETUKSESTA

Taiteen perusopetus on lakiin perustuvaa, tasolta toiselle etenevää taideopetusta. Tämä asettaa oppilaitokselle ja opetukselle tietyt standardit, jolloin opetuksen tasoon voi luottaa. Taiteen perusopetusta annetaan laajan tai yleisen oppimäärän mukaan. Musiikkiopistot tarjoavat opetusta yleensä laajan oppimäärän mukaan. Laaja oppimäärä sopii niille, joiden tavoitteet ovat korkealla ja jotka tähtäävät musiikissa ammattiin asti. Suurin osa musiikkiopiston aloittaneista jättää kuitenkin opinnot syystä tai toisesta kesken. Tarvitaan siis muitakin vaihtoehtoja!

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän oppilaitoksissa (jollainen Demokin siis on) opetus on opetussuunnitelman mukaista, tavoitteellista ja ammattitaitoisten opettajien opettamaa, mutta musiikin opiskelu käsitetään enemmän harrastuksena ja tavoitteiden ei tarvitse olla niin korkealla. Toki myös tätä kautta voi ponnistaa maailmanlaajuisen tähteyteen:).

Tässä lyhyesti mitä taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tarjoaminen tarkoittaa käytännössä:

  •  Lisätään musiikinopetuksen saatavuutta ja osallistumismahdollisuuksia sekä edistetään monipuolista ja tasa-arvoista musiikkikasvatusta.
  •  Yleisen oppimäärän ajatuksen mukaisesti musiikki kuuluu kaikille, ei vain huipulle tai muusikon ammattiin tähtääville.
  •  Opinnoissa korostuvat ryhmäopetus ja yhdessä tekeminen. Tavoitteena on luoda oppilaalle hyvä musiikkisuhde ja tarjota välineet itsenäiseen musisointiin ja musiikista nauttimiseen.

RENTOA JA MUKAVAA HARRASTAMISTA

Meille Demossa on erityisen tärkeää, että harrastaminen on rentoa ja mukavaa. Emme järjestä pääsykokeita, vaan oppilaaksi otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Hyväksymme sen, että oppilaiden tavoitteet ovat hyvin erilaisia ja pyrimme tarjoamaan jokaiselle oppilaalle mahdollisimman oppilaslähtöistä, laadukasta ja hyväntuulista opetusta. Lähdemme liikkeelle siitä, että on tarpeeksi vaihtoehtoja mistä valita itselleen sopiva instrumentti ja tapa harrastaa. Ammattitaitoiset opettajamme huomioivat opetuksessa oppilaiden erilaiset lähtökohdat, tavoitteet ja tavat oppia kuin myös toiveet opetuksen sisällöstä.

Sen lisäksi että musiikkiharrastuksesta voi saada paljon iloa, myös sen hyödyt on todistettu monissa tutkimuksissa. Näitä tutkimuksia onkin käsitelty mediassa viime vuosina paljon; muun muassa tässä Tiede-lehdessä artikkelissa. Kirjoituksessa todetaan, että musiikkiharrastus on liitetty mm. kognitiivisten kykyjen kohentumiseen ajattelusta muistiin ja tarkkaavaisuuteen. Musiikkiharrastus on todettu hyväksi niin lasten kuin aikuistenkin aivoille, ja koskaan ei ole myöhäistä aloittaa. Tästä aiheesta myöhemmin lisää blogissamme.

DEMO MADALTAA KYNNYSTÄ ALOITTAA MUSIIKKIHARRASTUS

Yksi Demon tärkeimmistä tavoitteista on musiikin ilon jakaminen mahdollisimman monelle. Demon tunneilla käykin tänä syksynä lähes 600 oppilasta viikoittain ja määrä on jatkuvassa kasvussa. Asiakastyytyväisyytemme on huippuluokkaa ja on mukava lukea tyytyväisyyskyselyiden palautteista miten tärkeä soitto- tai laulutunti monelle on. Opetustoiminnan järjestämisen lisäksi meille on tärkeää tuoda musiikkiharrastusta tutuksi myös niissä perheissä, joissa musiikin harrastaminen ei välttämättä tule ensimmäisenä mieleen.

Madallamme musiikkiharrastuksen aloittamiskynnystä kehittämällä erilaisia vaihtoehtoja harrastuksen kokeilemiseksi. Olemme mukana erilaisissa tapahtumissa; meiltä voi kysyä soittopajaa tai esitystä vaikka oman koulun tai asukasyhdistyksen tapahtumaan. Lisäksi järjestämme säännöllisesti ilmaisia tutustumistunteja ja käymme esittelemässä toimintaamme esimerkiksi kouluilla ja nuorisotaloilla.

Jos teillä on kotona innokas musisoija ja olette kiinnostuneita musiikkiharrastuksen aloittamisesta, kannattaa vierailla Demon nettisivuilla. Järjestämme tutustumistunteja nyt vielä joulukuussa ja ne ovat hyvä mahdollisuus kokeilla harrastusta ilmaiseksi ja samalla keskustella vaikkapa sopivan instrumentin valinnasta.

Ja muuten, jos perheessänne on pienempiä sisaruksia, tulkaa ihmeessä virittäytymään joulun tunnelmaan Jamkidsin joulu -kiertueelle! Tarkemmat ajat ja paikat löytyvät täältä.

Mukavaa ja rentoa joulukuuta toivotellen,

Heli-toimari
Musiikkikoulut Demo ja Jamkids