Kehityshankkeet

Olemme moderni, innovatiivinen musiikkikoulu ja haluamme pysyä musiikin opetusalalla edelläkävijänä myös tulevaisuudessa.  Jatkuva kehittyminen on yksi tärkeimmistä perusasioista koulumme toiminnassa, joten käynnissä on jatkuvasti niin pieniä kuin isompia kehitysprojekteja. 

Alla on esitelty muutama isoin kaikista meneillään olevista kehitysprojekteistamme.

Ryhmäopetuksen kehittämishanke (2023-2025), Helsinki

Hankkeen tarkoituksena on musiikin ryhmäopetuksen kehittäminen. Keskitymme erityisesti uudenlaisten musiikkisisältöjen kehittämiseen, ryhmäopetuksen toimintatapojen uudistamiseen ja ryhmäopetusosaamisen vahvistamiseen. Hankke on kolmivuotinen ja siihen on saatu Helsingin kaupungin avustusta. 

Tavoitteenamme on ensin kartoittaa kouluikäisten musiikkiharrastuksen nykytilaa ja sen jälkeen etsiä uudenlaisia, kouluikäisiä kiinnostavia musiikinopetuksen sisältöjä sekä parhaiten toimivia toimintamalleja.

Hanke aloitetaan keväällä 2023 kahdella koululla Helsingissä, Arabian ja Taivallahden peruskouluilla, joissa pilottiryhmien kanssa lähdetään ennakkoluulottomasti kokeilemaan ja kokeilun kautta löytämään ne kaikista kiinnostavimmat asiat musiikissa. Ryhmät on tarkoitettu kyseisten koulujen oppilailaille. Arabian koululla mukaan pääsevät 3.–4.-luokkien oppilaat ja Taivallahden peruskoululla 1.–2.-luokkien oppilaat. 

>> Ilmoita lapsesi mukaan pilottiryhmään.
Ilmoittamalla lapsesi mukaan toimintaan hyväksyt henkilötietojen tallentamisen. Lue lisää henkilötietojen käsittelystä rekisteriselosteesta.

Iäkkäiden ja vanhuusiän musiikkitoiminta

Aloitimme syksyllä 2019, juuri ennen koronaa vanhuusiän musiikinopetus -projektin, jossa tavoitteena oli päästä kehittämään ja kokeilemaan musiikkitoimintaa palvelutaloissa ja vanhainkodeissa. Projekti keskeytyi useammaksi vuodeksi ja se päästiin käynnistämään uudelleen vasta syksyllä 2022. 

Keväällä 2023 pilotoimme musiikkitoimintaa yhdessä palvelutalossa ja vanhainkodissa Helsingissä sekä yhdessä vanhainkodissa Kirkkonummella. Musiikkiohjelmasta kiinnostuneet vanhainkodit ja palvelutalot voivat ottaa yhteyttä projektivastaava Elina Haavistoon

Olemme myös käynnistämässä vuoden 2023 aikana eläkeikäisten kulttuuritoiminnan kehittämisprojektia Helsingissä, mikäli saamme hankkeelle Helsingin kaupungin avustuksen.