Koronavirustiedote – Musiikkikoulu Demo

Koronavirustiedote

Demo toimii Suomen hallituksen taiteen perusopetusta koskevan linjauksen mukaisesti ja korvaa lähiopetuksen joko etäopetuksena tai korvaavin materiaalein 13.4.2020 asti. 

Tarvitsemme muutaman päivän aikaa järjestäytyä, joten oppitunteja ei pidetä 16.–18.3. Oppitunnit jatkuvat torstaina 19.3.2020 lukujärjestyksen mukaisesti:

  • yksityis- ja parioppilaille tunnit pidetään etäopetuksena
  • ryhmät pidetään etäopetuksena,  organisoidaan uudelleen tai opetus toteutetaan korvaavin materiaalein (esim. video) 

Toivomme, että pääsemme palaamaan normaaliin toimintaan vielä tämän kevätkauden aikana. Kiitos ymmärryksestänne. Pysyttehän terveinä ja positiivisina!