Opetustoiminta keväällä 2021 – Musiikkikoulu Demo

Opetustoiminta keväällä 2021

Demon kevätlukukauden 2021 oppitunnit käynnistyivät  tammikuussa viikolla 2 pääosin etäopetuksena. Tästä poikkeuksena Lohjan opetus ja Kirkkonummen yksityisopetus, jotka järjestettiin lähiopetuksena kauden alusta alkaen.

Helmikuun alusta alkaen pääsimme aloittamaan alle 20-vuotiaiden koululaisten ja nuorten opetuksen lähiopetuksen myös Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. Vielä tässä vaiheessa emme voineet aloittaa aikuisten lähiopetusta emmekä ryhmäopetusta Kirkkonummella.

Seuraamme jatkuvasti koronaepidemiatilannetta ja tiedotamme oppilaita mahdollisista muutoksista.

Ryhmäkoot ovat Demon isoimmissakin ryhmissä kohtuulliset (instrumenttiopetuksessa maksimissaan 6 lasta tunneilla). Oppitunneilla käyminen on turvallista, kun tunneille tullaan ainoastaan täysin oireettomana, vältetään turhia lähikontakteja ja huolehditaan hyvästä hygieniasta sekä noudatetaan voimassa olevia kasvomaskisuosituksia.

Koronaepidemien aiheuttamat kohonneet riskit huomioidaan Demossa seuraavasti:

Hygienia ja muut toimenpiteet tunneilla

  • Kaikki yhteiskäytössä olevat soittimet ja tarvikkeet desinfioidaan tuntien välissä. Yhteiskäyttöön myös kiinnitetään aikaisempaa enemmän huomioita, etteivät soittimet siirtyisi oppilaalta toiselle saman oppitunnin aikana. Suosittelemme myös, että oppilas käyttää soittotunneilla mahdollisuuksien mukaan omia välineitä, esimerkiksi omat rumpukapulat bändiopetuksessa.
  • Opettajamme huolehtivat omasta käsihygieniastaan ja muistuttavat oppilaitaan siitä, että kädet tulee olla kunnolla pestynä juuri ennen tuntia. Opetuspisteissä on saatavilla lisäksi käsihuuhdetta. Muistutamme myös oikeasta yskimishygieniasta.
  • Opetukseen voi osallistua vain täysin oireettomana. Oppilas, jolla on sairastumiseen viittaavia oireita (yskä, nuha, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky) ei saa osallistua opetukseen. Myös oppilasta tunnille tuovan aikuisen on oltava oireeton.
  • Oppilaat ja nuorimpia oppilaita tunneille tuovat/hakevat aikuiset käyttävät maskeja ja opettajat maskeja/visiiriä voimassa olevien suosituksen mukaisesti.

Sairaspoissaolot

Opetushallituksen ohjeiden ja alan yleisen käytännön mukaan käytämme tarvittaessa joustavia opetustapoja.

Opettajan sairastuessa toimitaan samaan tapaan kuin normaalistikin – pyrimme etsimään tunnille sijaisen tai tunti korvataan myöhemmin. Korvaustunnin ajankohta ja paikka voi olla normaalista poikkeava.

Opettajan ollessa työkykyinen, mutta estynyt pitämästä lähituntia (lievät sairastumiseen viittaavat oireet tai koronatestituloksen odottaminen) – pidämme oppitunnit normaaliin aikaan etätunteina yksityis- ja parioppilaille, ryhmätunnit korvataan myöhemmin. Korvaustunnin ajankohta ja paikka voi olla normaalista poikkeava.

Oppilaan sairastuessa tai kun hänellä on sairastumiseen viittaavia oireita ei poissaoloa normaalisti korvata. Olemme muokkanneet sääntöjä kevään 2021 osalta seuraavasti:

  • Yksityisoppilaan tunti voidaan pitää etäopetuksena normaaliin aikaan, mikäli oireet ovat niin lieviä, että oppilas jaksaa osallistua opetukseen.
  • Pari- tai ryhmäoppilas voi neuvotella opettajan kanssa opetuksen seuraamisesta etänä.

Järjestämme kevätkauden lopussa muutamia korvaustunteja ryhmäopetuksena, joissa voi käydä korvaamassa oman sairaspoissaolon. Tiedotamme näiden korvaustuntien paikat ja ajankohdan viimeistään maaliskuun lopussa. Kaikki poissaolot tulee olla ilmoitettuna opettajalle. Mikäli silloinen epidemiatilanne vaatii, toteutamme korvaustunnit videoina. Tällaisessa tilanteessa materiaali annetaan kaikkien Demon oppilaiden käyttöön.

Lähiopetuksen mahdollinen keskeytyminen

Mikäli lähiopetus joudutaan epidemiasta johtuen keskeyttämään koko musiikkikoulun osalta tai jossain toimipisteessä, korvataan tunnit keskeytyksen ajalta etätunteina. Mikäli oppilaalla on erittäin vahva peruste sille, ettei hän voi osallistua etäopetukseen, voidaan neuvotella tuntien siirrosta/hyvityksestä näiden tuntien osalta. Siirrosta tai hyvityksestä on neuvoteltava heti lähiopetuksen keskeydyttyä, ei jälkikäteen. Ryhmäoppilaille hyvitämme 20% näiden oppituntien hinnasta, jos lähiopetus keskeytyy pidempään kuin kolme oppituntia yhtäjaksoisesti.

Otathan yhteyttä asiakaspalveluumme, jos sinulla on kysyttävää.