Opetustoiminta syksyllä 2020 – Musiikkikoulu Demo

Opetustoiminta syksyllä 2020

Pääsemme iloksemme aloittamaan syksyn tunnit normaaliin tapaan lähiopetuksena. Toivomme, että tulevan lukuvuoden tunnit saadaan pidettyä normaalisti ilman suurempia ongelmia. Seuraamme tilannetta tarkasti ja noudatamme viranomaisohjeituksia.

Ryhmäkoot ovat Demon isoimmissakin ryhmissä kohtuulliset (instrumenttiopetuksessa maksimissaan 6 lasta tunneilla). Oppitunneilla käyminen on turvallista, kun tunneille tullaan ainoastaan täysin oireettomana, vältetään turhia lähikontakteja ja huolehditaan hyvästä hygieniasta.

 

Olemme huomioineet epidemian aiheuttamat kohonneet riskit ja tehneet seuraavat järjestelyt:

Hygienia ja muut toimenpiteet tunneilla

  • Kaikki yhteiskäytössä olevat soittimet ja tarvikkeet desinfioidaan tuntien välissä. Yhteiskäyttöön myös kiinnitetään aikaisempaa enemmän huomioita etteivät soittimet siirtyisi oppilaalta toiselle saman oppitunnin aikana. Suosittelemme myös, että oppilas käyttää mahdollisuuksien mukaan omia välineitä, esimerkiksi omat rumpukapulat bändiopetuksessa.
  • Opettajamme huolehtivat omasta käsihygieniastaan ja muistuttavat oppilaitaan siitä, että kädet tulee olla kunnolla pestynä juuri ennen tuntia. Opetuspisteissä on saatavilla lisäksi käsihuuhdetta. Muistutamme myös oikeasta yskimishygieniasta.
  • Opetukseen voi osallistua vain täysin oireettomana. Oppilas, jolla on sairastumiseen viittaavia oireita (yskä, nuha, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky) ei saa osallistua opetukseen. Myös oppilasta tunnille tuovan aikuisen on oltava oireeton.

Sairaspoissaolot

Opetushallituksen ohjeiden ja alan yleisen käytännön mukaan käytämme tarvittaessa joustavia opetustapoja.

Opettajan sairastuessa toimitaan samaan tapaan kuin normaalistikin – pyrimme etsimään tunnille sijaisen tai tunti korvataan myöhemmin. Korvaustunnin ajankohta ja paikka voi olla normaalista poikkeava.

Opettajan ollessa työkykyinen, mutta estynyt pitämästä lähituntia (lievät sairastumiseen viittaavat oireet tai koronatestituloksen odottaminen) – pidämme oppitunnit normaaliin aikaan etätunteina yksityis- ja parioppilaille, ryhmätunnit korvataan myöhemmin. Korvaustunnin ajankohta ja paikka voi olla normaalista poikkeava.

Oppilaan sairastuessa tai kun hänellä on sairastumiseen viittaavia oireita ei poissaoloa normaalisti korvata. Olemme muokkanneet sääntöjä syksyn 2020 osalta seuraavasti:

  • Yksityisoppilaan tunti voidaan pitää etäopetuksena normaaliin aikaan, mikäli oireet ovat niin lieviä, että oppilas jaksaa osallistua opetukseen.
  • Pari- tai ryhmäoppilas voi neuvotella opettajan kanssa opetuksen seuraamisesta etänä.
  • Järjestämme kauden lopussa muutamia korvaustunteja ryhmäopetuksena, joissa voi käydä korvaamassa oman sairaspoissaolon. Tiedotamme näiden korvauspäivien paikat ja ajankohdat viimeistään lokakuussa. Kaikki poissaolot tulee olla ilmoitettuina opettajalle.

Lähiopetuksen mahdollinen keskeytyminen

Mikäli lähiopetus joudutaan epidemiasta johtuen keskeyttämään koko musiikkikoulun osalta tai jossain toimipisteessä, korvataan tunnit keskeytyksen ajalta etätunteina. Mikäli oppilaalla on erittäin vahva peruste sille, ettei hän voi osallistua etäopetukseen, voidaan neuvotella tuntien siirrosta/hyvityksestä näiden tuntien osalta. Siirrosta tai hyvityksestä on neuvoteltava heti lähiopetuksen keskeydyttyä, ei jälkikäteen. Ryhmäoppilaille hyvitämme näiden tuntien osalta 20% hinnasta.

Otathan yhteyttä asiakaspalveluumme, jos sinulla on kysyttävää.