Musiikkikoulu Demon säännöt

Palvelun tarjoaja: Musiikkikoulu Demo
Asiakas: oppilas / alaikäisen oppilaan huoltaja
Oppilas: palvelua käyttävä henkilö
Maksaja: palvelun maksava henkilö (oppilas/huoltaja/joku muu taho)
Lukuvuosi: syyslukukausi + kevätlukukausi
Lukukausi: syyslukukausi (elo-joulu) / kevätlukukausi (tammi-touko)

 1. Demon tunneille ovat tervetulleita kaikki yli 7-vuotiaat oppilaat ilman pääsykokeita. Ennakkotaitoja ei edellytetä.
 2. Oppilaan ilmoittautuminen ja oppilaspaikan irtisanominen tehdään aina koulun käyttämän ilmoittautumisjärjestelmän, Eepoksen kautta. Alaikäisen oppilaan kyseessä ollessa ilmoittautumisen ja irtisanomisen tekee huoltaja. Emme ota vastaan suullisia tai sähköpostitse tehtyjä ilmoittautumisia tai irtisanomisia.
 3. Ilmoittautuminen on sitova ja se on voimassa toistaiseksi, joten oppilaspaikka siirtyy automaattisesti myös seuraavalle lukuvuodelle, ellei oppilaspaikkaa irtisanota peruutusehtojemme mukaisesti (kohta 6).
 4. Kaikki opetus toteutetaan Demon opetussuunnitelman (taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä) mukaisesti.
 5. Uusia oppilaita otetaan myös kesken lukukauden ja -vuoden, jos tilaa on. Kesken olevan lukukauden hinta määräytyy jäljellä olevien opetuskertojen mukaan.
 6. Oppilaspaikan irtisanominen on tehtävä viimeistään neljä viikkoa ennen kunkin lukukauden alkua Eepos-järjestelmässä kohdassa ”Lomakkeet”. Mikäli opetuspaikka irtisanotaan alle neljä viikkoa ennen lukukauden alkua, peritään lukukausimaksusta puolet. Huom! Suullinen tai sähköpostitse tehty ilmoitus ei riitä.
 7. Mikäli oppilaspaikka irtisanotaan lukukauden jo alettua tai kesken lukukauden, lukukausimaksu peritään kokonaan (100%). Käymättä jääneitä oppitunteja ei korvata. Pidemmissä sairastapauksissa tai muissa erikoistapauksissa oppilaspaikan irtisanomisesta tai maksun hyvityksestä voidaan neuvotella erikseen ja etukäteen tai viipymättä sairastapauksen sattuessa. Oppilaspaikkaa ei voi irtisanoa eikä korvausta hakea jälkikäteen.
 8. Maksaja (oppilas/huoltaja/muu henkilö) sitoutuu maksamaan voimassa olevan hinnaston mukaiset lukukausimaksut. Lopullinen vastuu lukukausimaksusta on aina oppilaspaikkavarauksen tehneellä oppilaalla / alaikäisen ensisijaisella huoltajalla. Mikäli maksajaksi ilmoitettu muu henkilö ei maksa laskua, voidaan maksu silloin veloittaa oppilaalta / huoltajalta.
 9. Toiveet opintojen muutoksista (aika, paikka, opettaja, instrumentti) tulee lähettää joko Eepoksen muutoslomakkeella tai asiakaspalveluumme sähköpostitse (asiakaspalvelu@musiikkikouludemo.fi) vähintään neljä viikkoa ennen syys- tai kevätlukukauden alkamista. Jokaista toivetta ei voida välttämättä toteuttaa, mutta pyrimme ottamaan toiveet huomioon seuraavan kauden opetuksen suunnittelussa.
 10. Oppilaan oppitunnin kesto tai hinta voivat muuttua lukukauden vaihteessa, mikäli ryhmän oppilasmäärä muuttuu. Muutoksista ja eri vaihtoehdoista tiedotetaan sähköpostitse heti, kun muutostarve on tiedossa.
 11. Ennen kauden alkua laskutetaan 50/100 euron ennakkomaksu oppitunnista riippuen. Lasku lähetetään sähköpostitse.
 12. Loppulasku lähetetään sähköpostitse kausittain, kunkin lukukauden alussa. Jokainen lasku on mahdollista maksaa kahdessa erässä niin, että ensimmäinen erä tulee olla maksettuna laskun eräpäivänä ja toinen erä viimeistään kuukausi laskun alkuperäisen eräpäivän jälkeen. Jos lasku maksetaan kahdessa erässä, lisätään toiseen erään 5 euron maksu. Maksumuistutuksesta ja -huomautuksesta voidaan periä lisämaksu. Demolla on oikeus irtisanoa oppilaspaikka, mikäli laskua ei ole maksettu. Oppilaspaikan irtisanominen ei kuitenkaan poista kyseisen, kuluvan lukukauden laskun maksuvelvollisuutta. Isompien laskujen (yli 300 €) kohdalla voimme sopia maksusta useammassa kuin kahdessa erässä, mutta tästä tulee sopia etukäteen ennen laskun eräpäivää. Halutessasi useamman erän maksusuunnitelman, ota yhteyttä laskutus@musiikkikouludemo.fi tai puh. 0400-471673.
 13. Demolla on oikeus tarkistaa maksajan luottotiedot. Mikäli maksajalla ei ole luottokelpoisuutta tai hänellä on useita maksuviivästyksiä, voidaan lukukausimaksu veloittaa kokonaisuudessaan ennen lukukauden alkamista.
 14. Syyslukukauden kesto on 15 opetuskertaa, joista yksi oppitunti on esiintyminen. Yksityisoppilailla yksi kauden oppitunneista on lisäksi ryhmätunti. Syyslukukauden opetus alkaa normaalisti viikolla 35.
 15. Kevätlukukauden kesto on 17 opetuskertaa, joista yksi oppitunti on esiintyminen. Yksityisoppilailla yksi kauden oppitunneista on lisäksi ryhmätunti. Kevätlukukauden opetus alkaa normaalisti viikolla 2.
 16. Oppitunnit pidetään pääsääntöisesti sovittuun aikaan säännöllisen viikoittaisen lukujärjestyksen mukaisesti. Aikataulut tehdään lukuvuosittain, viimeistään elokuussa ennen oppituntien alkamista. Pidätämme oikeuden aikataulumuutoksiin kesken kauden ja vuodenvaihteessa.
 17. Oppilaan omia poissaoloja (matka, sairastuminen tms.) ei korvata eikä hyvitetä lukukausimaksuista. Poissaoloista ilmoitetaan aina omalle opettajalle sähköpostitse. Pidemmissä sairas- ym. erikoistapauksissa oppilaspaikan irtisanomisesta tai maksun hyvityksestä neuvotellaan aina erikseen ja etukäteen tai viipymättä sairastapauksen sattuessa. Oppilaspaikkaa ei voi irtisanoa eikä korvausta hakea jälkikäteen.
 18. Yksityisoppilas voi halutessaan muuttaa lähitunnin etätunniksi myös muuten kuin sairastapauksissa. Vaihto on aina sovittava oman opettajan kanssa etukäteen, mielellään oppituntia edeltävänä päivänä.
 19. Oman opettajan sairastuessa pyrimme järjestämään tunnille sijaisen. Mikäli opettaja on lievästi oireinen, mutta työkykyinen voidaan oppitunti myös pitää etäopetuksena. Opetuskerrat, jotka joudutaan perumaan opettajan äkillisen poissaolon takia, korvataan ilmoitettuna ajankohtana ennen lukukauden päättymistä. Korvaava tunti voidaan tarvittaessa pitää myös toisessa opetuspisteessä ja/tai normaalista poikkeavaan kellonaikaan. Yksi kauden opetuskerroista voidaan myös  korvata video- tai muulla materiaalilla. 
 20. Demokonsertti on yksi kauden opetuskerroista. Aktiivinen osallistuminen Demon konsertteihin ja muihin tapahtumiin on suositeltavaa mutta vapaaehtoista. Toivomme että oppilas/huoltaja ilmoittaa opettajalle, jos hän ei aio osallistua konserttiin. Konsertista poissaoloa ei korvata.
 21. Ilmoittautumislomakkeella (Eepos) myönnetään tai evätään lupa Demoa koskevan kuva- ja äänimateriaalien julkaisemiseen. Julkaistua materiaalia ei yhdistetä nimiin. 
 22. Jokainen oppilas tarvitsee harjoittelua varten oman instrumentin. Oma opettaja osaa neuvoa instrumenttien hankintaan liittyvissä kysymyksissä. Demolla on käytössä rajoitettu määrä vuokrasoittimia, näitä voi tiedustella osoitteesta tilaukset@musiikkikouludemo.fi.
 23. Demon tiedotus tapahtuu pääosin sähköpostitse, esim. infokirjeet ja tiedotteet lähetetään vain sähköpostitse. Oppituntien äkilliset peruuntumiset esim. opettajan sairastuessa ilmoitetaan tekstiviestitse. Huolehdithan, että Demolla on ajantasaiset yhteystiedot yhteydenpitoa varten.
 24. Mikäli lähiopetuksen järjestäminen on Musiikkikoulu Demosta riippumattomista syistä mahdotonta, voidaan opetus järjestää etäopetuksena.
 25. Ylivoimaisen esteen johdosta pitämättä jääneitä oppitunteja ei korvata eikä hyvitetä lukukausimaksuista. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan palvelun tarjoajasta riippumattomia syitä, joita sopimusta tehdessä ei ole voinut ennakoida ja joiden perusteella opetusta ei voida järjestää. Tällaisia syitä ovat ainakin viranomaisten toimenpiteet, luonnonkatastrofit, yleisvaarallinen tartuntatautiepidemia ja sen johdosta tehtävät varotoimenpiteet, sotatila, yhteiskunnalliset levottomuudet, vakava onnettomuustilanne, lakko, työnantajajärjestön työsulku tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen syy.