Musiikkikoulu Demon säännöt – Musiikkikoulu Demo

Musiikkikoulu Demon säännöt

Demon säännöt

Palvelun tarjoaja: Demo
Asiakas: oppilas/alaikäisen oppilaan kyseessä ollessa huoltaja
Oppilas: palvelua käyttävä henkilö
Maksaja: palvelun maksava henkilö (oppilas/huoltaja/joku muu taho)
Lukuvuosi: syyslukukausi + kevätlukukausi
Lukukausi: syyslukukausi (elo-joulu) / kevätlukukausi (tammi-touko)

 1. Demon tunneille pääsevät kaikki yli 7-vuotiaat oppilaat ilman pääsykokeita. Ennakkotaitoja ei edellytetä.
 2. Oppilaan ilmoittautuminen ja oppilaspaikan peruminen tehdään aina kirjallisesti. Alaikäisen oppilaan kyseessä ollessa ilmoittautumisen ja peruutuksen tekee huoltaja.
 3. Ilmoittautuminen on sitova ja se on voimassa toistaiseksi, joten oppilaspaikka siirtyy automaattisesti myös seuraavalle lukuvuodelle, ellei oppilaspaikkaa peruta peruutusehtojemme mukaisesti (kohta 5).
 4. Uusia oppilaita otetaan myös kesken lukukauden ja -vuoden, jos tilaa on. Kesken olevan lukukauden hinta määräytyy jäljellä olevien opetuskertojen mukaan.
 5. Mahdollinen oppilaspaikan peruutus on tehtävä viimeistään neljä viikkoa ennen lukukauden alkua Eepos-järjestelmässä. Mikäli opetuspaikka perutaan alle neljä viikkoa ennen lukukauden alkua, peritään lukukausimaksusta puolet. Huom. suullinen ilmoitus ei riitä.
 6. Jos oppilaspaikka perutaan lukukauden jo alettua tai kesken lukukauden, lukukausimaksu peritään kokonaan. Käymättä jääneitä oppitunteja ei korvata. Pidemmissä sairastapauksissa tai muissa erikoistapauksissa oppilaspaikan peruutuksesta tai maksun hyvityksestä voidaan neuvotella erikseen ja etukäteen/viipymättä sairastapauksen sattuessa. Oppilaspaikkaa ei voi perua, eikä korvausta hakea jälkikäteen.
 7. Maksaja (oppilas/huoltaja) sitoutuu maksamaan voimassa olevan hinnaston mukaiset lukukausimaksut.
 8. Oppilaan oppitunnin kesto/hinta voi muuttua lukukauden vaihteessa, mikäli ryhmän oppilasmäärä muuttuu. Muutoksista ja eri vaihtoehdoista tiedotetaan sähköpostitse heti, kun muutostarve on tiedossa.
 9. Ennen kauden alkua laskutetaan 50/100 euron ennakkomaksu oppitunnista riippuen. Lasku lähetetään sähköpostitse.
 10. Loppulasku lähetetään sähköpostitse kausittain, kunkin lukukauden alussa. Jokainen lasku on mahdollista maksaa kahdessa erässä niin, että ensimmäinen erä tulee olla maksettuna laskun eräpäivänä ja toinen erä viimeistään kuukausi laskun alkuperäisen eräpäivän jälkeen. Jos lasku maksetaan kahdessa erässä, lisätään toiseen erään 5 euron maksu. Maksuhuomautuksesta perimme 5 euron käsittelymaksun. Demolla on oikeus perua oppilaspaikka mikäli laskua ei ole maksettu. Oppilaspaikan peruuntuminen ei kuitenkaan poista kyseisen, kuluvan lukukauden laskun maksuvelvollisuutta. Isompien laskujen (yli 300 €) kohdalla voimme sopia myös maksusta useammassa kuin kahdessa erässä, mutta tästä tulee sopia etukäteen ennen laskun eräpäivää. Halutessasi useamman erän maksusuunnitelman, ota yhteyttä laskutus@musiikkikouludemo.fi tai 0400 471 673.
 11. Demolla on oikeus tarkistaa maksajan luottotiedot. Mikäli maksajalla ei ole luottokelpoisuutta, tai on useita maksuviivästyksiä, voidaan lukukausimaksu veloittaa kokonaisuudessaan ennen lukukauden alkamista.
 12. Syyslukukauden kesto on 15 opetuskertaa, joista yksi oppitunti on esiintyminen. Yksityisoppilailla yksi kauden oppitunneista on pienryhmätunti. Syyslukukauden opetus alkaa normaalisti viikolla 35 (mikäli toisin ei ole mainittu).
 13. Kevätlukukauden kesto on 17 opetuskertaa, joista yksi oppitunti on esiintyminen. Yksityisoppilailla yksi kauden oppitunneista on pienryhmätunti. Kevätlukukauden opetus alkaa normaalisti viikolla 2 (mikäli toisin ei ole mainittu).
 14. Oppitunnit pidetään pääsääntöisesti sovittuun aikaan säännöllisen viikoittaisen lukujärjestyksen mukaisesti. Aikataulut tehdään lukuvuosittain, viimeistään elokuussa ennen oppituntien alkamista. Pidätämme oikeuden aikataulumuutoksiin kesken kauden ja vuodenvaihteessa.
 15. Oppilaan omia poissaoloja (matka, sairastuminen tms.) ei korvata eikä hyvitetä lukukausimaksuista. Poissaoloista ilmoitetaan aina omalle opettajalle sähköpostitse. Sairas- ym. erikoistapauksissa oppilaspaikan peruutuksesta tai maksun hyvityksestä neuvotellaan aina erikseen ja etukäteen/viipymättä sairastapauksen sattuessa. Oppilaspaikkaa ei voi perua, eikä korvausta hakea jälkikäteen.
 16. Oman opettajan sairastuessa pyrimme järjestämään tunnille sijaisen. Opetuskerrat, jotka joudutaan perumaan opettajan äkillisen poissaolon (sairauden tms.) takia, korvataan ilmoitettuna aikana ennen lukukauden päättymistä. Korvaava tunti voidaan tarvittaessa pitää myös toisessa opetuspisteessä ja/tai normaalista poikkeavaan aikaan.
 17. Demo-konsertti on yksi kauden opetuskerroista. Aktiivinen osallistuminen Demon konsertteihin ja muihin tapahtumiin on suositeltavaa mutta vapaaehtoista. Toivomme että oppilas/huoltaja ilmoittaa opettajalle, jos hän ei aio osallistua konserttiin. Konsertista poissaoloa ei korvata.
 18. Demoon ilmoittautumisella myönnetään lupa Demoa koskevan kuva- ja äänimateriaalien julkaisemiseen. Mahdollisesta luvan epäämisestä on ilmoitettava erikseen kirjallisesti.
 19. Jokainen oppilas tarvitsee harjoittelua varten oman instrumentin. Oma opettaja osaa neuvoa instrumenttien hankintaan liittyvissä kysymyksissä. Demolla on käytössä rajoitettu määrä vuokrasoittimia, näitä voi tiedustella Demon toimistosta.
 20. Demon tiedotus tapahtuu pääosin sähköpostitse, esim. infokirjeet ja tiedotteet lähetetään vain sähköpostitse. Oppituntien äkilliset perumiset, esim. opettajan sairastuessa, ilmoitetaan tekstiviestitse. Huolehdittehan että koululla on ajantasaiset yhteystiedot yhteydenpitoa varten.