Oppilasinfo

Tällä sivulla tiedotetaan lukuvuoden aikana ajankohtaiset ja tärkeät asiat.
KEVÄÄN PALAUTEKYSELYN TULOKSET

Saimme kevään palautekyselyyn 81 vastausta. Talven tilanne huomioon ottaen palautteet olivat oikein positiivisia ja olemme siitä iloisia. Suurin osa palautteen antaneista on tyytyväinen opettajaan, opetuksen sisältöön ja opetuspisteeseen. Toki kehitettävääkin aina on ja niitä asioita poimimme näistä teidän vastauksistanne. Kiitos vielä kaikille vastanneille!

Teemme palautteista koosteen Demon blogiin, mutta tässä muutamia otteita tuloksista:

  • Opetuspisteen sijaintia piti erinomaisena/hyvänä 94 % vastanneista. 
  • Opetus vastasi odotuksia erinomaisesti/hyvin 95 % mielestä.  
  • Opettajan ammattitaitoa piti erinomaisena/hyvänä 99 % vastanneista ja samoin vuorovaikutus opettajan kanssa toimi erinomaisesti/hyvin 99 % mielestä.

PUHELIMEN KÄYTTÖ JA DIGIPROJEKTI

Huomaathan, että sääntöjemme mukaan puhelin pidetään tunnin aikana äänettömällä ja pois näkyvistä. Puhelin saatetaan joskus ottaa esiin opettajan pyynnöstä, jos sillä tehdään jotakin opetukseen liittyvää, kuten äänitetään tai kuvataan omaa soittamista.

Opettajillamme on käytössä tunneilla tabletit, joilla käytetään musiikin oppimiseen liittyviä sovelluksia tai esimerkiksi rumpukomppeja soittamisen tai laulamisen taustaksi. Digiprojekti laajennettiin syksyllä 2019 kaikille Demon tunneille. Lue projektista lisää blogistamme.

 

SULJETTU FACEBOOK-RYHMÄ DEMON OPPILAILLE

Demon oppilaille ja vanhemmille on Facebookissa oma ryhmä. Ryhmän tarkoituksena on keskustella, vaihtaa ajatuksia ja ideoita sekä yhdessä kehittää Demon toimintaa.

Facebook-ryhmään liittymällä sinulla on mahdollisuus vaikuttaa Demon toiminnan kehittämiseen: teemme ryhmässä kyselyitä, voit antaa meille suoraan palautetta ryhmän kautta tai aloittaa keskustelun muiden oppilaiden ja vanhempien kanssa. Ilmoitamme ryhmässä myös tulevista tapahtumista, kilpailuista ja muusta Demoon liittyvästä. Klikkaa tästä ja liity mukaan Demo-ryhmään!