Opetussuunnitelma

Demossa opiskellaan musiikkia taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaan. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua kyseisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Opetushallituksen laatimiin opetussuunnitelman perusteisiin voit tutustua täällä: https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/taiteen_perusopetus.