Tavoitetaulut osana Demon opetusta

Mitä soittotunneilla oikein tapahtuu? Mitä tavoitteita opetuksessa on? Entä miten opetus etenee vuodesta toiseen?

Nuorempien oppilaiden vanhemmat ehkä samaistuvat siihen, ettei aina olla kärryillä siitä mitä soitto– ja laulutunneilla on tehty tai opittu. Opettajaa ei välttämättä näe usein ja lapselta saa harvoin tietoa siitä mitä tunneilla tapahtuu. Olisi kuitenkin tärkeää, että tavoitteet ja tekemiset välittyisivät kotiin asti.

Vanhempien oppilaiden ja aikuisten kohdalla tavoitteet ja oman etenemisen seuraaminen ovat musiikin opiskelussa erittäin tärkeässä asemassa. Taidoissa eteneminen on motivaation kannalta tärkeää ja uuden oppiminen äärimmäisen palkitsevaa!

Aloitimme Tavoitepassi-projektimme muutama vuosi sitten tätä nimenomaista asiaa edistääksemme – lähdimme kehittämään tavoitepasseja eri instrumenteille. Projektissa oli aluksi mukana vain kourallinen oppilaita, mutta tänä syksynä laajensimme toiminnan koko Demon opetukseen. Eepos-järjestelmän uudistumisen myötä projekti otti ison harppauksen ja tavoitepassit saatiin vietyä sähköiseen muotoon tavoitetauluiksi.

Tavoitteet kirjataan tavoitetauluihin

Soiton- ja laulunopiskelu on kaiken luovan tekemisen lisäksi myös teknistä tekemistä. Luonnollisen ja rennon soittoasennon lisäksi opittavia asioita riittää juuri niin paljon kuin on tahtoa oppia. Jokainen uusi asia tuo lisää mahdollisuuksia tulkita ja luoda. Olemme kirjanneet näitä erilaisia asioita instumenttikohtaisiksi tavoitetauluiksi Eepos-järjestelmään.

Eepoksessa jokaisen oppilaan tiedoista löytyy oman instrumentin tavoitetaulu. Tätä kautta myös vanhemmat pääsevät tutkimaan ja kommentoimaan taulua omilla Eepos-tunnuksillaan. Nyt kun taulut ovat sähköisessä muodossa, pystymme tarvittaessa myös lisäämään sinne asioita matkan varrella.

Tavoitepassit olivat kokeilussa koulussamme useamman vuoden ajan ja paperinen tavoitepassi tuli tutuksi osalle demolaisista. Paperissa passeissa oli kaksi määrettä: ”harjoittelen asiaa” ja ”asia sujuu”. Uusi sähköinen tavoitetaulu mahdollistaa monipuolisemmat määreet ja laajemman kirjon seurattavia asioita. Edellä mainitut tutut määreet ovat käytössä tekniikoissa, joissa voidaan selkeästi kirjata yksi asia ensin harjoittelun alle ja lopulta sujuvaksi. Kuitenkin esimerkiksi musiikkigenreistä on haastavampi todeta, että ne sujuvat koska vaikkapa ”rock” on käsitteenä niin laaja. Yhtenä määreenä saattaa siis olla vaikka ”tutustuttu”, joka tarkoittaa, että olemme käyneet läpi kyseisen genren elementtejä.

Tavoitetaulu on oman oppimispolun näköinen

Tavoitetaulu on tarkoitus täyttää yhdessä oppilaan kanssa keskustellen. Aluksi opettajat tulevat käyttämään tunneilla aikaa siihen, että jokaisen oppilaan taulu saadaan vastaamaan nykyistä taitotasoa. Tämä on erinomainen tapa kerrata mitä kaikkea jo osataan, päivittää mitä harjoitellaan ja katsoa samalla tulevaan. 

Sekä opettajan että oppilaan on mahdollista kirjoittaa omia kommenttejaan tauluihin. Tavoitetauluun voidaan koota oppilaan konserttiohjelmistot ja asteikko-osiota voi päivittää aina, kun tietty asteikko on opittu soittamaan laajemmin tai eri asemasta. Käyttömahdollisuuksia on monia!

Tavoitetauluissa on valtavasti asiaa ja mahdollisuuksia, mutta kaiken haltuun ottaminen ei missään tapauksessa ole edellytys yleisen oppimäärän päättötodistuksen saamiselle. Jokainen oppilas kulkee oman polkunsa ja mukana seuraavat omat musiikilliset kiinnostuksen kohteet. Joillakin saattaa myös olla työn alla useampi instrumentti, toisilla osa opinnoista voi olla suoritettu bändissä, ja näin ollen Eepokseen saattaa kerääntyä yhdelle oppilaalle useampi tavoitetaulu.

Uskomme että tavoitetauluista tulee hyvä työväline oppilaille harrastuksen tueksi. Samalla saamme myös pienten oppilaiden vanhemmat paremmin kärryille opintojen etenemisestä, kun kotikoneelta voi tsekkailla missä mennään. Suosittelen lämpimästi käymään läpi tavoitetauluasiaa tämän syksyn vanhempaintuokiossa oman opettajan kanssa!

Musiikin iloa toivottaen,

Demon opettaja Ella